Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen “Østjyske Studerendes TV”

Tidspunkt: 12. august 2024 kl. 11.00

Sted: DMJX, Helsingforsgade 6, 8200 Århus N – lokale 2.24.

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses her på hjemmesiden.

Det bemærkes, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og at forslag til behandling på generalforsamlingen vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Bestyrelsen oplyser, at den vil foreslå ændringer i vedtægterne.

By Tonic